Årsmötet i bygdegården var en trevlig tillställning. Iwona och Kristina m.fl. hade lagt upp en enkel och hälsorik kvällsbuffé till de 25 medlemmarna som kom. Ordförande för mötet var Lennart Svensson. Lena inledde med ett kulturarrangemnang med Studiefrämjandet; hon visade sina tavlor och pratade om skapandeprocessen. Jannica visade bilder från året som gått. Det framgick att året varit betydligt bördigare än 2018. Vi tackade Kristina för att hon varit ordförande föregående år. Medlemsavgiften blev densamma; 60 kr/enskild och 140 kr för familj. 

Till styrelsen valdes: 
Irene Gunnarsson, ordförande (andra från vä) 
Ledamöter:
Kristina Viberg (vice ordf)
Birgitta Clausson, sekreterare
Lotta Callander, kassör
Övriga ledamöter se under fliken OM

 På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org