”2012 lade jag märke till ett förfallet Kultur-hus i Nedregården”, säger Lotta Callander, samhälls- entreprenör inom föreningsliv och arbetsintegrerande socialt företagande i Varberg. Mycket har hänt sedan 2012 och med stöd av Riksantikvarieämbetet kan Växtkraft nu stoltsera med en önskebrunn, ett säkert ek-staket samt en restaurerad stenmur som visar var gränserna var dragna – redan för flera hundra år sedan…. Det gamla hönshuset byggdes på 1800-talet och fick förfalla efter 1960. På bilden till höger ser ni hur det såg ut 2012 och nu (efter Växtkrafts arbetsinsatser). 

Föreningen vill återskapa tiden före 1950 – före traktorernas tid. ”För oss är det viktigt att få jobba som många bönder gjorde då – med djuren till hjälp, med våra händer och vår kropp i en bra miljö. ” Det är inte själva resultatet som är viktigt utan vägen dit” säger Lotta – en väg som innefattar psyksik och fysisk hälsa för medlemmarna som  i praktisk handling driver miljöfrågan på gården, och försöker ta vara på bondetidens kunskaper och hantverk som präglat männsikans leverne sedan lång tid tillbaka.  
Projektet ”Säkert gårdstun” startade i början av 2018 och avslutades  i juli 2019. Stödet som Riksantikvariatet har kunnat ge; 28.500 kr har gett flera medlemmar nya kunskaper om områdets kulturhistoriska hemligheter. Föreningen har fått möjligheter att anlita entreprenörer som har varit proffs på träets egenskaper, stenarnas formationer för att bygga en säker mur, och som med egna erfarenheter har upplevt hur det var att hämta vatten ur en brunn. Med pengarna har dessa kunnat starta upp medlemmarna, så att de sedan kan jobba vidare i samma kulturella anda. 

 

 

 

 

Skogsägare och förste stängslare Lars Åkesson, kunde tom stå med sina hundra kilo på granslanorna,  vid första testet. Ekstolparna står stadigt nedborrade i backen. Barnen har möjligheter att hälsa på hästarna i ”dag-hagen” utan att få någon elektrisk stöt. 

”Vi vill också föra kunskapen vidare till alla som är intresserade”, menar Lotta som är mån om att Varbergs invånare (och framförallt barn och ungdomar) ska kunna få ha kvar Nedregården som en grön lunga. 

Föreningen Växtkraft har arbetsträning och sysselsättning i Nedregården. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen, olika NPF-föreningar, socialförvaltning, kultur- och fritid m.fl.  Vi kallar det ”Grön omsorg” säger Lotta Callander som tillsammans med andra startade föreningen 2012. 
Stenläggaren Anders Gustafsson, fick hjälp av några starka ”Växtkraftare” – för när han väl berättat om vad han kunde se om bygdens levnadssätt i murens formationer, så fick många ny kraft att ställa muren i ordning. 
 Bengt Carlsson visar upp önskebrunnen som han byggt ur minnet från en svunnen barndom – runt 1950 – minnen från uppväxten utanför Varberg. 

 

  
Växtkraft har i samverkan med eko-bonden Jonny Svensson och andra privata insatser, bygdegården i Träslöv och kommunen lyckats bygga upp och bevara en kulturell grön miljö där barn och vuxna kan träffas när som helst och få koppla av i den friska luften, lukta på blommor, svalka sig under susande träd och hälsa på djur :). Här finns hönor, hästar, kor och får i omgivningarna.

Alla är välkomna när som helst att ta det lugnt på gårdstunet. 

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org