En ny generation tar över!!!

Rapport från Årsmötet.
Vi presenterade ett svajigt 2023 på årsmötet. Bilderna från året som gått (av Annika och Måns) visade både översvämning och torka på åkrarna. Hanna och Lotta berättade till presentationen, i samverkan med Studiefrämjandet.

Styrelsen fick  ansvarsfrihet för året som gått. Ett tjugotal medlemmar var samlade. Alla bjöds på soppa och efterrätt i bygdegården. Vi tackar kökspersonalen för det.

Verksamhetsplanen för år 2024 visar på mer av klimat-och miljö hänsyn genom att eftersträva att följa Agenda 2030, samt inriktningen Grön omsorg med hälsoperspektiv. Vidare kunde vi meddela att Lotta Callander pensioneras den 1 maj 2024 och att Hanna Ludvigsson tar över verksamhetsledningen.

Irene Gunnarsson valdes till ordförande.

Övriga ledamöter presenteras på sidan OM.

Medlemmar! Dags för Årsmöte!!!

Årsmötet hålls i Träslövs bygdegård; Nedregårdsgatan 7.

Var vänlig anmäl dig på tel: 0704349808 så tidigt som möjligt.

Vi börjar 17.30 med lättare kvällsförtäring å alkoholfri dryck.

Vi visar ”Bilder från året som gått” i samverkan med Studiefrämjandet.

Nomineringar skickas till hanna@vaxtkraft.org

KALLELSE till årsmötet med Växtkraft ideell förening

den 29 februari 2024 kl 17.30.

1.       Årsmötet öppnas

2.       Frågan om mötets behöriga utlysande

3.       Dagordningen

4.       Val av mötesfunktionärer:  Ordförande: sekreterare, samt justerare och rösträknare:

5.       Verksamhetsberättelse.

6.       Ekonomisk berättelse

7.       Revisionsberättelsen.

8.       Fastställde balans och resultaträkning.

9.       Ansvarsfrihet.

10.   Motioner och styrelseförslag.

11.   Verksamhetsplanen.

12.   Beslut om ersättningar.

13.   Antal ledamöter och mandattid.

14.   Val av styrelseledamöter: Ordf 1 år, 2 ledamöter på 2 år. (Kvarstår 1 år, Eva Berggren och Matilda Svalander)

15.   Val av revisor och Revisorssuppleant:

16. Val av valberedning

17. Föreningens teckningsrätt:

18. Föreningens medlemsavgift för år 2025, har varit till 60 kr/person och år samt 140 kr för familj.

19. Eventuell avtackning

20. Årsmötet avslutas.

Gott nytt år 2024!

 

Nu är det dags att betala in medlemskapet för år 2024!

Du som vill bli STÖDMEDLEM är också hjärligt välkommen! Genom att betala in medlemskapet stödjer du vår plattform; ”Psykisk och fysisk hälsa förbättras av närhet till djur och natur”

 

Vi skapar meningsfull sysselsättning och anställningar för personer med funktionsvariationer inom den gröna sektorn utifrån kulturarvet och ett miljö- och klimatvänligt perspektiv . 

Att vara stödmedlem kostar 60 kr/år och 140 kr/familj.

Betala med swish: 1234857777 eller BG 558-0980. Vi tar även tacksamt emot gåvor.

Medlemskapet ger dig rösträtt på årsmötet. Samt tillgång till arrangemang såsom jullunch och skördefest och studiebesök mm. 

Årsmötet äger rum den 29 februari i bygdegården. Vi startar med lättare lunch 17.30. Det blir sedvanliga förhandlingar. Under 2023 gjorde vi en rejäl satsning på Grön omsorg 2023 med hjälp av Socialstyrelsen. Det har resulterat i att vi även får fortsatt förtroende att erbjuda sysselsättning med djur och natur i yttelrigare i tre år framåt. 

Jullunch

Det är några veckor kvar till jul, men redan nu planerar vi vår årliga jullunch för medlemmar.

När: Den 6 december

Tid: Klockan 12.00-14.00

Var: Träslövsgården

Anmälan görs på telefon: 0704349808

Det blir knytkalas men Växtkraft står för grunden. Kom gärna och hjälp oss med förberedelser!

Mer information kommer!

Skördefest Lördag 9 september !

Välkommen! Skördefesten på startar kl .10 och avslutas kl. 14
Vi har Ponnyturer, Gårdsförsäljning, Fika, Ekologiska grönsaker, Tipspromenad, Sång och gitarr med Måns (11-11.30), föredrag med Lotta kl. 13 om Grön omsorg för klimat och miljö. Skördefesten är ett samarrangemang mellan Växtkraft, Studiefrämjandet och Gröna lådan.
Välkomna!!!
För mer information kontakta oss på 0704349808
Nu är det dags att njuta av alla goda smaker från Nedregården!

Öppen gård varje dag


Välkomna till oss när du vill. Slå dig gärna ner och njut av fågelkvitter i naturnära gammaldags lantmiljö! Vi erbjuder Ponnypromenad, onsdagar kl. 13-15 och på fredagar 9.30-11.30. Varannan fredag har vi även en kulturpromenad med olika teman kl. 10. Boka tur på 0704349808 eller chansa på Drop in. I området finns även kaniner, hönor och kor, samt får.

I vår gårdsbutik säljer vi produkter för säsongen, såsom hästgödsel och plantor, grönsaker från ekologisk odling och hantverk. Välkomna!!!

Årsmötet den 28 februari blev en trevlig sammakomst.

Vi började med en bildvisning från året som gått (i samverkan med Sfr), till lite kvällsmat och mingel. Sedan var det sedvanlig årsmötesförhandlingar. Styrelsen fick fortsatt förtroende. Irene Gunnarsson valdes till ordförande. Vill du veta mer om våra styrelseledamöter se under fliken ”OM”.

Årsmöte tisdag 28 feb kl. 17.30

FÖREDRAGNINGSLISTA

för den ideella föreningen VÄXTKRAFTs ÅRSMÖTE 2023-02-28

1. Årsmötet öppnas.
2. Dagordningen fastställs.
3. Val av a/ Ordförande för mötet.
b/ Sekreterare för mötet.
c/ Referent för mötet.
d/ Protokolljusterare och röstkontrollanter.

4. Fastställande av röstberättigad för årsmötet.
5. Godkännande av kallelse till årsmötet.
6 Årsberättelse över föreningens verksamhet.
7. Ekonomisk rapport.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Motioner och styrelseförslag.
12. Fastställande av arbetsplan.
13. Beslut om ersättningar.
14. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen och mandattid.
15. Val av styrelse 1 Ordförande
-2 Ordinarie ledamöter (2 kvarstår 1 år)
-2 Ersättare
16. Firmatecknare.
17. Val av revisor och ersättare.
18. Val av valberedning jämte ersättare.
19. Val av ombud till Föreningsrådets årsmöte jämte ersättare.
20. Beslut om medlemsavgift för år 2024.
21. Avtackning
22. Årsmötet avslutas.

« Äldre inlägg

© 2024 Växtkraft

Tema av Anders NorenUpp ↑