Vill Du ”göra något positivt för miljön, för naturen och för dig själv”?

Svarar du ”ja” på den frågan så har du godkänt Växtkrafts motto och tagit första steget in i föreningen!

Växtkraft är en ideell förening som vill sprida att närhet till djur -natur-kultur förbättrar fysisk och psykisk hälsa.

Idag är det inte alla förunnat att få umgås med djur och vara i naturen. Men vår förening vill göra det möjligt för alla. Föreningen har aktiviteter för alla åldrar. Det finns även en liten del naturnära socialt företagande; social integrering och arbetsintegrering inom sektorn djur-natur- kulturarv.

Vi har lokal i Träslövsgården och vårt lilla mini-lantbruk i vackra Nedregården strax öster om Varbergs stadskärna.

Föreningen lovar medlemmarna rösträtt på årsmötet i februari varje år, samt två gratis aktiviteter per år. Det kostar 60 kr/år att vara medlem. Tycker du det är lite pengar får du gärna ge mer. En familj kan välja att betala 140 kr/år för alla familjemedlemmar (obs uppge namn och födelseår på medlemmarna). Medlemskapet medför inga som helst förpliktelser – förutom att stadgarna ska följas för medlemskapet. Stadgarna beslutas vid årsmöte och extra årsmöte.  Medlem som tidigare har agerat emot våra stadgar  – som tidigare har gått ur, eller har uteslutits – måste ansöka hos styrelsen om nytt medlemskap, skriftligt.
Vill du bli anställd inom Växtkraft?  Då bör du vara medlem. Detta är en grundläggande del av stadgarna. Du bör dela vår målsättning och våra ändamål, för att bli anställd. 

1 kap Allmänna bestämmelser 

1 § Ändamål 

Föreningen har som ändamål och syfte: 

 • är en förening som värnar om hållbar utveckling, 
 • föreningen värnar om naturnära och miljövänlig kultur för människor i alla åldrar.
  Verkar för människan och medlemmarnas psykiska och fysiska hälsa, genom naturnära  upplevelser, närhet till djur, kulturaktiviteter och kunskapsutbyte, 
 • stödjer utveckling av medlemmarnas tankar och idéer kring verksamheter som är  miljövänliga, naturnära och främjar hållbar livsstil och därmed förenlig verksamhet, Föreningen har som ändamål att integrera människor i samhället och arbetsliv samt skapa  delaktighet, 
 • föreningens skall återinvestera sitt överskott, 
 • föreningen främjar demokrati, alla människors lika värde och jämlikhet, 
 • föreningen är fristående från offentlig verksamhet, 
 • föreningens verksamhet är alkohol- och drogfri ,  
 • föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden, 
 • föreningen bör återanvända och handla ekologiskt och/eller närproducerat. 

Föreningen är öppen för alla som delar dess målsättning och följer stadgarna. 

2 § Föreningens namn m.m. 

Föreningens fullständiga namn är Växtkraft. 

Föreningens organisationsnummer är 802464-1824. 

Föreningen har sin hemort/säte i Varbergs kommun. 

3 § Sammansättning 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.  

4 § Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.  

5 § Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31  december.

 

Medarbetare bör vara medlem i föreningen.

Du, ditt företag eller förening,  kan också vara stödmedlem. 

Betala ditt medlemskap direkt på Bankgirot: 558-0980. Skriv namn, adress och telefon. 

Om du betalar via vårt konto så glöm inte att skriva ditt namn och telenr. på inbetalningen.

 

logoväxtkraft