Växtkraft kämpar för en kulturstig ”I bondens spår” i Nedregården. De tre allra första stationerna har Sparbankstiftelsen sponsrat oss med. Den ena kallas ”mjölkbordet” och vi bygger ett mjölkbord i ek. Den andra kallas för lantdjuren och är en station som även är barnvänlig och inbjuder till kreativitet. Den tredje handlar om odlingsarbetet och finns vid åkern. Vi söker vidare för att få till en station med tio stationer, på temat globla mål. Var det bättre förr – eller sämre? Kan vi lära något från bondehistorien? 

Växtkraft har fått ett bidrag till verksamheten från Sparbankstiftelsen under starten av 2015. Under projektnamnet ”Samlingsplats Gamla Nedregården” får vi stöd att lyfta fram kulturarvet med kostnader för material till stenhuset och bänkar, samt grillplats mm. Det är vi väldigt glada för.

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org