Föreningen Växtkraft vill lyfta fram kulturarvet i Nedregården.
Vi  arbetar fortlöpande för att skapa  en lugn oas för alla!


Vi lyfter fram bondesamhället som länge funnits i området och tar tillvara på gamla bruksföremål som vi hittat i området. I centrum för detta ligger gårdstunet vid vårt hönshus. Själva hönshuset är byggt på 1800-talet och tillhörde tillsammans med ett antal andra uthus ett större boningshus som fanns på platsen där bygdegården nu finns. Den gamla stenbyggnaden var det enda som överlevde efter en brand på 1980-talet.

När föreningen startade började vi med att rusta upp hönshuset och röja undan sly och skräp från gårdstunet.
Genom projektet “Samlingsplats Gamla Nedregården” fick vi stöd från Sparbanksstiftelsen 2015 och även Länsstyrelsen har gett stöd för att inhandla material och professionell hjälp för stenhuset vid Nedregården, mm. Efter projektets slut har föreningen kunnat fortsätta att förvalta miljön kring hönshuset.
Det är nu öppet för att allmänheten ska kunna känna historiens vingslag genom miljön och djuren. Alla är välkomna att koppla av och umgås på gårdstunet. 

När arbetet med hönshuset startade hade det stått orört under lång tid.
Men efter mycket flitigt och tungt arbete är idag hönshuset

och gårdstunet öppet för allmänheten!