Föreningen Växtkraft vill lyfta fram kulturarvet i Nedregården. Vi  har en pågående skaparkraft i bondemiljö för att göra  en rekreationsplats för alla. Här finns den gamla agrarkulturens vagga. Vi lyfter fram bondesamhället och tar tillvara gamla bruksföremål som vi hittat i området. Centrum – vår samlingsplats – för detta är gårdstunet vid vårt hönshus (stenhuset från 1800-talet). Projekt Samlingsplats Gamla Nedregården har haft stöd från Sparbanktstiftelsen 2015 och Länsstyrelsen har gett stöd  för att inhandla material och proffessionell hjälp för stenhuset vid Nedregården, mm. Efter projektets slut har föreningen kunnat fortsätta att förvalta miljön kring hönshuset, Vi som är här på Arbetspraktik på vardagarna samt medlemmar i föreningen, har lagt ner otroligt många timmar på att göra det attraktivt för allmänheten. Det är nu öppet för att allmänheten ska kunna känna historiens vingslag genom miljön och djuren. Alla är välkomna att koppla av och umgås på gårdstunet.