Vi kallar det grön omsorg – det vi gör – har omsorg om djur och människor i det gröna. Det kan göras på många olika sätt.

Friskvård på Recept kan innebära att en läkare tipsar dig om att promenera med oss och hästarna i vackra Nedregården.

Socialförvaltningens socialpsykiatri och vuxenenheten kan bevilja dig som har ett beslut – sysselsättning hos oss – med grön omsorg under en längre period. Även arbetsförmedlingen- ibland  i samverkan med Försäkringskassan  kan bevilja arbetsrehabilitering eller arbetsträning i det gröna – hos oss.

Är du sjukskriven så kan läkaren på vårdcentralen kan tipsa till oss – som friskvård på recept. 

Vill du bara prova några timmar så kan vi alltid göra ett avtal med din omsorgspart. 

Begreppet Grön Omsorg började inom jordbrukssektorn och innebär att människor med fysiska eller psykisk funktionsvariationer eller sociala begränsningar får aktiviteter inom den gröna näringen – 
Se filmen om Grön Omsorg…

Växtkraft har påbörjat  liknande verksamhet, men föreningen äger inte någon egen gård – vi samverkar med andra i Nedregården.

Vår verksamhet skiljer sig från reguljär Grön Omsorg på bondgård –  för att den är medlemsstyrd (verksamheten är inte privat utan ideell förening).

Vår målgrupp är alla – både unga och gamla. Vi har även aktiviteter som riktar sig till blandade åldersgrupper – t.ex föräldrar och barn.

Vi tar emot människor som av olika anledningar har hamnat utanför arbetsmarknaden. Med hälsan i fokus erbjuder vi arbets- och samhällsintegrering till den offentliga sektorn såsom socialförvaltning, försäkringskassa och arbetsförmedling. Syftet för oss är att bli fler och skapa ett grönt socialt forum samt arbetstillfällen genom  naturnära socialt företagande.