I vår gårdsbutik säljer vi växter & hantverk som våra deltagare inom Grön omsorg är med och skapar.
Innehållet i butiken ändras efter säsong.
Mer info kommer!