Styrelsen Växtkrafts styrelse och kontakt år 2021-feb 2022

Ordförande/ AU:
Apelvikstösen, andra från vänster: 
Irene Gunnarsson

mobil: 070-9690729
hildurgunnarsson@gmail.com

Kassör:
Birgitta Clausson/AU
birgitta.clausson@gmail.com
mob: 070-2589792

Ida Christensen, sekreterare (AU)

Övriga Ledamöter

Maritha Friman (maritha@vaxtkraft.org)

Birgitta Ek Elmqvist (suppl)

Jannica Aringskog (suppl)

Kontaktperson och adjungerad personal: 

Lotta Callander, mobil: 0705928878 Växtkraft lokal

För avtal, Sysselsättning och Praktikfrågor mm
Kontakta verksamhetsledare: Lotta Callander
0704349808, lotta@vaxtkraft.org

   
   
   
   
   
   
   

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org