Styrelsen

Växtkrafts styrelse  år 2024

Ordförande/ AU:
Apelvikstösen, andra från vänster: 
Irene Gunnarsson

mobil: 070-9690729
hildurgunnarsson@gmail.com

Kassör och Kontaktperson Personal frågor:
Birgitta Clausson/AU
birgitta.clausson@gmail.com
mob: 070-2589792

Sekreterare/AU: Linnea Köhler

Övriga Ledamöter

Ida Christensen (ordinarie ledamot)

Eva Berggren (ordinarie ledamot

Matilda Svalander (suppl)

Birgitta Ek Elmqvist (suppl)

Jonas Johansson (suppl)

Rebecka Wallemo (suppl)

 

Kontaktperson och adjungerad personal: 

Lotta Callander,  tom. 30 april 2024

mobil: 0704349808  lokal

För avtal, Sysselsättning och Praktikfrågor mm
Kontakta verksamhetsledare: Lotta Callander
0704349808, lotta@vaxtkraft.org

Från 1 maj 2024,

Hanna Ludvigsson, adjungerad  Verksamhetsledare, Avtal, grön omsorg, Ekonomi, Handledning och Administration för Sysselsättning

hanna@vaxtkraft.org

mobil: 0704349808

mejl: 0704349808

Victoria Ingemarsson, grön omsorg, gård och kringmiljö,

handledare sysselsättning, arbetsträning, djurverksamhet

0704349808

vicky@vaxtkraft.org