Styrelsen Växtkrafts styrelse och kontakt år 2022

Ordförande/ AU:
Apelvikstösen, andra från vänster: 
Irene Gunnarsson

mobil: 070-9690729
hildurgunnarsson@gmail.com

Kassör och Kontaktperson för Personalfrågor:
Birgitta Clausson/AU
birgitta.clausson@gmail.com
mob: 070-2589792

Ida Christensen, sekreterare (AU)

Övriga Ledamöter

Emmy Svensson

Eva Berggren

Birgitta Ek Elmqvist (suppl)

Kontaktperson och adjungerad personal: 

Lotta Callander, mobil: 0705928878 Växtkraft lokal

För avtal, Sysselsättning och Praktikfrågor mm
Kontakta verksamhetsledare: Lotta Callander
0704349808, lotta@vaxtkraft.org

Hanna Ludvigsson, ansvarig sysselsättning

mobil: 0704349808

mejl: 0704349808