Den 3 september invigdes den första etappen av kulturstigen i ”Bondens spår”. 

Alla stationer ligger på – och nära gårdstunet på fastigheten Träslöv 37:1.

Kan vi lära något av dåtidens liv och leverne? Är det något vi kan anamma idag? 

 

Temat för kulturstigen är:

Vad var bättre och sämre förr – på småjordbrukens tid? 

Var det en större eller mindre miljöpåverkan? Hur påverkade det klimatet?

Hur var det med den psykiska hälsan? Varför?

Hur var det med den fysiska hälsan om man jämför med idag? 

 

 

Nr. 1: Nedregårdens ”bonneri”

Liv och leverne i och runt stenhuset 

 

 

Nr. 2: Lantdjuren

 

 

Nr. 3: Mjölkbordet

 

Nr. 4 Odlingsarbetet