Bara Att sysselsätta sig på Växtkraft är Friskvård. Vi är ute, andas grönska och använder våra muskler efter förmåga och möjlighet. Våra stadgar innefattar att psykisk och fysisk hälsa förbättras av närhet till djur och natur.

Mötestid på jobbet, föreningen eller i kamratkretsen? Tänk så enkelt att träffas i naturen? Vi kan erbjuda ett grönt samtalsklimat,  Corona-avstånd och rörelse. Hör er om ni vill ha service eller guidning i samband med ert möte. 

Vi erbjuder promenader med häst (eller hund) vid hand i naturen. 

Vi kör en kurs i stresshantering för Ulrika Sandström för medlemmar, tisdagar kl. 11-12 – hela vintern och våren.