hönorVälkommen till gamla lantbruksfastigheten Träslöv 37:1. Endast ett gammalt stenhus är kvar. Det har vi i föreningen tagit hand om. Ett bildspel från restaureringen ser du längst ner  på sidan.
Växtkraft har nu hönor i detta hus. Värphönsen på bilden heter Lohman. Allmänheten kan använda platsen som rekreation för alla som vill återuppleva vårt kulturarv i sten…
På våren brukar vi få  kycklingar!!!    

 

 

 

 

 

 

 

      Det senaste tillskottet för att restaurera och göra omgivningen trevlig för allmänheten – genom material såsom hönsgård, virke mm. fick vi från Sparbankstiftelsen i Varberg.
Under hösten 2014 påbörjade vi restaureringen av ”Hönshuset” på Träslöv 37:1. Det är ett stenhus från mitten av 1800-talet. Det har stått här i Träslöv, alldeles intill vår lokal i många år – oanvänt. Vi tog kontakt med Länsstyrelsens kultur-miljö avdelning. De var intresserade av att hjälpa till med hälften av materialkostnaden. Varbergs kommun gav oss i samma veva nyttjanderätt till fastigheten mot att vi sköter den och att den används till allmänhetens glädje, rekreation och fritidsändamål. Här har varit hönor, grisar och några små hästar under årens lopp. Mest har det fungerat bra till grisar. 4 H hade tio grisar här på 60-talet. Anna Bengtsson och hennes man och döttrar hade det från 1949 då det tillhörde jordbruksfastigheten Nedregården, med 70 tunnland bete och åker.  Före det var det Falkapojkarna – Åke, Erik och …  som nyttjade detta uthus för bl.a. grisar. De hade också en kvarn intill – som vi kan se resterna av – där de malde säd till sina djur.