😛 Växtkraft tackar Sparbankstiftelsen som gett oss stöd att uppföra ett vindskydd !!!

Detta medför att vi kommer att öka tillgängligheten för fler till ponnierna eftersom det är så mörkt att gå till stallet på vintern. Planerna har fallit i godan jord så nu startar vi bygg- och hagprocessen i samverkan med Jonny – vars kor ska växelbeta med våra småttingar.  Bygget beräknas vara helt klart senast i höst. Vindskyddet ska stå på Jonnys arrende- vid bygdegården. Då får vi dem närmare oss och även närmare till varm lokal med toalett. 

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org