Nu är det dags att betala in medlemskapet för år 2024!

Du som vill bli STÖDMEDLEM är också hjärligt välkommen! Genom att betala in medlemskapet stödjer du vår plattform; ”Psykisk och fysisk hälsa förbättras av närhet till djur och natur”

 

Vi skapar meningsfull sysselsättning och anställningar för personer med funktionsvariationer inom den gröna sektorn utifrån kulturarvet och ett miljö- och klimatvänligt perspektiv . 

Att vara stödmedlem kostar 60 kr/år och 140 kr/familj.

Betala med swish: 1234857777 eller BG 558-0980. Vi tar även tacksamt emot gåvor.

Medlemskapet ger dig rösträtt på årsmötet. Samt tillgång till arrangemang såsom jullunch och skördefest och studiebesök mm. 

Årsmötet äger rum den 29 februari i bygdegården. Vi startar med lättare lunch 17.30. Det blir sedvanliga förhandlingar. Under 2023 gjorde vi en rejäl satsning på Grön omsorg 2023 med hjälp av Socialstyrelsen. Det har resulterat i att vi även får fortsatt förtroende att erbjuda sysselsättning med djur och natur i yttelrigare i tre år framåt.