På fredag den 11 juni kl. 10-11 blir det promenad på temat EKOHJULET

Ett frö kan ge hundra frön från solrosen

  Ett samarrangemang med: Studiefrämjandet

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org