På fredag den 11 juni kl. 10-11 blir det promenad på temat EKOHJULET

Ett frö kan ge hundra frön från solrosen

  Ett samarrangemang med: Studiefrämjandet