Det nya verksamhetsåret har nu börjat. Här blev det också ”bättre sent än aldrig”. Vi har aldrig haft årsmöte annat än i februari – tidigare. Men Corona gjorde ju att det mesta varit i viloläge, så det gick bra att ha det så sent detta året. Vi var c:a 15 medlemmar på mötet.  Fyra personer från 4 H hälsade på. Kajsa Vik från Coompanion, var ordförande. Iwona hade dukat coronasäkert, till soppa och kaka med kaffe i bygdegården. Jannica visade bilder från året som gått. En stadgeändring angående antalet ledamöter beslutades det om. Verksamhetsberättelse godkändes, liksom verksamhetsplanen, resultat- och balansräkning och styrelsen fick ansvarsfrihet för 2021.Nästa årsmöte har vi i februari 2022. Ny styrelse valdes. Se under fliken OM/Styrelsen.