Växtkraft

Medlemmar!

Nu kör vi igång lunch kl. 12 på tisdagar.

Det blir vegetarisk soppa, baserad på vår egenodlade ekologiska självhushållning. 

Plats: Träslövs bygdegård

Tid: Tisdagar kl. 12

Boka: 0704349808

Volontärer äter gratis. 

Övriga betalar 20 kr/gång.

Växtkraft har bl.a odlat jordärtskockor och potatis. Vi har även skördat nässlor, tex. Detta tar vi hand om och gör soppa på under vinterhalvåret.  Under hösten bygger vi på med avslappning/stresshantering kl. 11 samma dag.   

Hur förbereder vi skördefesten?

Medlem! Kontakta Lotta 0704349808 om du vill hjälpa till med något och vilken tid!!!

Åkern skördar: Potatis, jordärtskockor och solroskakor. Lagras i plåtskåpet i hönshus.

Lokalen: Vi bakar äppelkakor och ev marmelad av fläderbär mm. Lagras i påsar kyl och frys. 

Administration: Vi gör prislistor för grönsaker och fika. Vi gör reklammaterial för föreningen. Tillverkar frågelappar till tipspromenad som går från Växtkraft till Gröna lådans odling där vi har en Utslagsfråga som gröna lådan sköter. 

Inköp: Köper in ekologiska grönsaker på Tånga. Köp kaffe, festis mm. Kolla att vi har påsar och kassar.

Ompaketering till Sopp- Påsar av grönsaker. Lagring i friggebod och kylskåp (kyligt)

Festdagen börjar för medlemar, kl. 8.00 och slutar kl. 16. Öppet för allmänheten 10-14. 

Aktiviteter: försäljning av grönsaker, gårdsbutik med hantverk,  tipspromenad, käpphästhoppning och fika 10-14.

Tids beroende: Ponnypromenad till åkern 10.30-11 och 12.30-13.

Ponnyridning däremellan till 14.

Tidsberoende: 13.00 föredrag om hur man kan driva en klimatsmart förening

Avslutning 14 – 16: Vi tar in alla bord och lägger in grönsakerna i plåtskåp och kylskåp. Hästarna ska ha sin eftermiddags-skötsel. Vi städar gårdstunet från fikamuggar och dylikt. Diskning. Städning av lokalen. Vi räknar in kassan (Iwona och Lotta). Vi tar bort alla tipslappar. 

Vad kan medlem göra? Kaffekokning, Ställa ut bord, Sköta hästar, Hänga ut tipspromenad, Ta ut koppar, fika mm. 

 

 

 

 

 

 

Växtkraft har skördefest mellan kl. 10 och 14. Lördag 2 oktober. Vi säljer ekologiska grönsaker, solrosor, hantverk och fika. Hälsa på djuren på gården eller sitt i lugn och ro och prata. Barnen kan åka en tur med Levita till åkern, eller rida. 
Gröna Lådan håller öppet i sin lund i åkern där alla har möjlighet att slå sig ner för en inspirerande och rofylld stund,  omringad av våra solroser Tema: Hur kan man driva klimatsmart förening?Samarrangemang med Studiefrämjandet
  Välkomna!!!   

Nu kan du som jobbar inom socialförvaltningen boka möten med dina kunder, i en naturlig miljö – här hos oss på Växtkraft i Nedregården. Adressen är Nedregårdsgatan 7. Vi har en stor parkering att tillgå utanför Bygdegården och en mysig trädgård att slå sig ned i, i gammal kulturmiljö. Tisdag och Torsdag EM kan du boka oss personal, för att assistera dig. Vill individer eller deras ungdomar/barn som besöker dig, sköta om hästar, lära sig om hönor, odla eller småprata över en pensel och några stenar, mm, så kan ni boka oss på mejl: isabelle@vaxtkraft.org, eller telefon/sms  0705928878. Kod för bokning får du från din chef inom socialförvaltningen. 

 

Välkommen! 

 

Foto Marina

På fredag den 11 juni kl. 10-11 blir det promenad på temat EKOHJULET

Ett frö kan ge hundra frön från solrosen

  Ett samarrangemang med: Studiefrämjandet

 

Bättre sent än aldrig… Äntligen har bonden plöjt. Därför tänkte vi att Medlemmar som är intresserade av att odla, kan komma nu på Måndag kl. 13.30 för en första träff i åkern. Vi tar ett första spadtag och en första planering. Väl mött!!! Lotta
Vi satsar framförallt på grödor som inte kräver så mycket vatten. Vi har ingen vattentapp i åkern nämligen. Det är potatis, solrosor och jordärtskockor framförallt.    Den som vill kan få en egen täppa i mån av plats. All gröda ska vara ekologisk. Bonden som vi lånar åkern av får ibland kontroller från KRAV. Så det är A och O. 
Foto Marina

Hönorna ger och hönorna får tillbaka. Vi tänker på hur de ska klara sig till vintern när vi odlar solrosor. Solrosfrön innehåller nämligen mycket fett. 

 Hönorna får grönt gräs av oss varje dag. Det ger bättre ägg sägs det. Alltså mår de bra av att picka i sig lite maskar, insekter och gröna strån. Därför tar vi alltid med en stor påse gräs till dem varje dag. I gengäld får vi deras gödsel tillbaka. Gödseln gör att det växer bättre i odlingarna.  Solrosen kräver inte mycket vatten. De bugar sig mot solen när de är fullvuxna. Ett solrosfrö ger hundra tillbaka. En fantastisk växt som ger nyttigt fett till fåglar, gnagare och människor.  

 

 

På kort sikt behöver vi lösa vår personalfråga, ganska akut –  men Vi söker även dig som är intresserad av föreningens intressefrågor och av att jobba med djur, stora och små människor, hälsa, natur och odling, samt kulturarv, både praktiskt och kanske även administrativt. Ett plus är om du har kontakt inom arbetsförmedlingen.
Om du har frågor:  Mejla då lotta@vaxtkraft.org . 

För att kunna ta ställning till om just du är den person vi söker behöver vi: 

 • En enkel presentation av dig där du berättar om dina erfarenheter, utbildningar och intressen.
 • Dina kontaktuppgifter
 • Vad du tycker om Växtkraft och hur det överensstämmer med dina egna tankar. Läs speciellt denna sida på hemsidan: 
 • Bli medlem! | Växtkraft (vaxtkraft.org)
 • När, datum och tid osv som du kan jobba
 • Vem som är din handläggare på AF. 
 • Mejla din presentation till lotta@vaxtkraft.org
 • SMSa frågor till 0704349808

Nu blir det promenad på temat: Sommaren kommer i Nedregården. Det är så vackert här nu när löven börjar spricka ut. På fredag den 28 maj kl. 10-11 samlas vi på gårdstunet för en framtids-promenad… Lotta berättar om vilka växter som börjar dyka upp och vad vi har tänkt att odla, mm. Vi kommer att ta ponnyvagnen med. 

Medarr: Studiefrämjandet

   

Det nya verksamhetsåret har nu börjat. Här blev det också ”bättre sent än aldrig”. Vi har aldrig haft årsmöte annat än i februari – tidigare. Men Corona gjorde ju att det mesta varit i viloläge, så det gick bra att ha det så sent detta året. Vi var c:a 15 medlemmar på mötet.  Fyra personer från 4 H hälsade på. Kajsa Vik från Coompanion, var ordförande. Iwona hade dukat coronasäkert, till soppa och kaka med kaffe i bygdegården. Jannica visade bilder från året som gått. En stadgeändring angående antalet ledamöter beslutades det om. Verksamhetsberättelse godkändes, liksom verksamhetsplanen, resultat- och balansräkning och styrelsen fick ansvarsfrihet för 2021.Nästa årsmöte har vi i februari 2022. Ny styrelse valdes. Se under fliken OM/Styrelsen. 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE med Växtkraft Ideell förening 20 maj 2021 kl 17.00.
Adress: Nedregårdsgatan 7 utomhus vid hönshus inomhus i bygdegården vid regn
OBS! (Coronavänligt med stora avstånd) 
Vi startar med soppa kl 16.30.
DAGORDNING 
1) Årsmötet öppnas
2) Fråga om mötets behöriga utlysande
3) Dagordningens fastställande
4) Val av mötesfunktionärer; Ordförande, sekreterare och 2 justerare/rösträknare
5) Styrelsens verksamhetsberättelse Vi visar bilder från året som gått.
6) Ekonomisk berättelse
7) Revisionsberättelse 
8) Fastställande av resultat- och balansräkning
9) Fråga om ansvarsfrihet
10) Beslut om stadgeändring. Antal ledamöter i styrelsen.
11) Verksamhetsplan
12) Beslut om antal ledamöter och ersättare, samt mandattid
13) Val av
 1. a) Ordförande för 1 år Omval: Irene Gunnarsson    
 2. b) ledamöter för 2 år Omval: Lotta Callander, Birgitta Clausson, (Lena Brolin har avgått)
Kvar ett år: Jannika Aringskog, Kristina Viberg avgår, (fyllnadsval 1 år)
 1. c) ersättare för 1 år Har varit: Ida Wiker, Birgitta Ek Elmquist, Linda Rundqvist
14) a) Revisor för 1 år Tommy Karlsryd
 1. b) 1 ersättare för 1 år Stig Callheim
15) Val av valberedning jämte ersättare.  
16) Förenings teckningsrätt
17) Medlemsavgift 2022 Har varit 60 kr/pers och 140 kr /familj
18) Avtackning
19) Årsmötet avslutas
 

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org