På kort sikt behöver vi lösa vår personalfråga, ganska akut –  men Vi söker även dig som är intresserad av föreningens intressefrågor och av att jobba med djur, stora och små människor, hälsa, natur och odling, samt kulturarv, både praktiskt och kanske även administrativt. Ett plus är om du har kontakt inom arbetsförmedlingen.
Om du har frågor:  Mejla då lotta@vaxtkraft.org . 

För att kunna ta ställning till om just du är den person vi söker behöver vi: 

  • En enkel presentation av dig där du berättar om dina erfarenheter, utbildningar och intressen.
  • Dina kontaktuppgifter
  • Vad du tycker om Växtkraft och hur det överensstämmer med dina egna tankar. Läs speciellt denna sida på hemsidan: 
  • Bli medlem! | Växtkraft (vaxtkraft.org)
  • När, datum och tid osv som du kan jobba
  • Vem som är din handläggare på AF. 
  • Mejla din presentation till lotta@vaxtkraft.org
  • SMSa frågor till 0704349808