Vi är glada att genomlysningen är skedd. Tack vare ett gott och enträget samarbete så  är vi  nu ett av flera godkända ASF i Sverige . Certifieringen visar att vi jobbar enligt Svensk standard för vad ett Arbetsintegreande socialt företag är.

Läs gärna nedanstående pdf som jag skickar till pressen.  

Det får vi fira :)))   1Lokalt ASF pressmeddelande

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org