ASF i Sverige – däribland Växtkraft har öppet hus måndag 2 maj, kl. 13-16.

-Arbetsintegrering genom socialt företagande – vad innebär det?

-Hur kan man driva det i ideell förening?

-Djur och Natur – hur är det möjligt

Välkomna att slå er ner i vår trädgård på måndag för att prata med

Hanna Ludvigsson och Lotta Callander som båda var med från början då

Arbetsförmedlingen, Klara och Coompanion drev ett EU-projekt med utbildning för arbetslösa. 

Vi var de första (av ganska få) som startade våra egna anställningar i Varberg och lyckades samverka med både socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen för att skapa hjälpa andra personer i utanförskap att skapa ”egna jobb”, eller sysselsättning, på deras egna villkor och efter var och ens kapacitet. 

Växtkraft firar snart 10-års jubileum, men är det intressant idag med ASF? Kom och diskutera.