Lite blandade länkar.

http://www.hantverkochdesign.se/#category9
O
m olika växter. Mycket goda hälsodrinkar.

http://www.verksamt.se/portal/web/guest/starta/anvandbara-verktyg/rakna-ut/rakneverktyg?
Räkna ut lön, mm

http://www.hasthalland.se/hasten-i-samhallet/hastens-betydelse-i-folkhalsoarbetet-reportage/
Hästen i folkhälsoarbetet – argument-tips

http://www.aventyrspedagogik.se/
Vad är äventyrspedagogik?

http://www.glokala.se/content/index.php?option=com_rsform&formId=3
Bok som dyker djupare i begreppet samhällsentreprenörer

http://www.attention-riks.se/
Neuropsykiatriska funktionshinder – Attentions tidning – Senaste numret om adhd bland äldre.

www.bipolarna.se
Sighten där människor med skov av påfrestande hög och låg aktivitet –  kan få stöd.

http://www.nshorse.se/cm/2.1632
Hästen i vård, mm

http://nwt.se/mera/helg/article884061.ece
Övertygelser om att hästen har läkande krafter…

http://www.youtube.com/watch?v=MgYes4bA7oM&feature=share&list=ULMgYes4bA7oM
En film om Muhammad Yunus, mannen som fick Nobelpris 2006 för sin upptäckt om hur socialt företagande kan rädda människors liv…

http://blogg.vardguiden.se/leva-med-adhd-och-bipolar-sjukdom/2011/11/syns-inte-finns-inte/
Här är en bra sida där människor beskriver adhd och bipolär sjukdom – vad man kan kalla osynliga handikapp.

http://svenska.yle.fi/arkivet/artikkelit/brannasslor_och_andra_lackra_ogras_69641.html#media=69653
Goda mattips för den som vill ta tillvara nässlor, maskros, kirskål, mm

http://larjeanstradgardar.wordpress.com/
Något liknande som Lärjeåns trädgårdar i Angered, vill vi gärna skapa + djur

http://www.vastsverige.com/sv/kungsbacka/sevardheter/Askhults-by/
Äskhults by – 1800-tals by med ekologisk odling

http://www.lrf.se/PageFiles/9973/gron%20omsorg%202.pdf
Direkt till foldern om grön omsorg

http://www.skamm.se/
Åsa Mossbrants ekologiska barnprodukter

http://www.qmade.se/
Lotta Callanders QMade-grupp lär ut olika handarbeten på film.
http://www.urnaturensskafferi.blogspot.com/
Växtkrafts källa till läkeörter

http://www.fjodorsfriends.blogspot.com/
Växtkrafts Naturnära hästhållning

http://www.youtube.com/watch?v=IUKDxJEz-6Q&feature=email
om social redovisning intervjuer från sociala företag

http://www.youtube.com/watch?v=u8kP2pEEVug&feature=email
om sociala företag värderingar och arbetsledning, bl.a från Kraftkällan

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/ekologiskodling.4.510b667f12d3729f91d80008024.html
jordbruksverkets regler kring ekologisk odling

http://svenska.yle.fi/arkivet/artikkelit/solarplexus_naturhalsa_56502.html#media=56510
Om naturen som befrämjare av hälsa 30 minuter

http://www.doktorn.com/artikel/keligt-husdjur-g%C3%B6r-underverk-f%C3%B6r-patienter-och-ensamst%C3%A5ende
Om djurens underverk för patienter. Läkare uttalar sig…

http://www.halmstad.se/upplevagora/parkernaturochstrander/natur/stadsbondgardenolofstorp.2783.html
Stadsbonnagården Olofstorp – en framtidsvison för oss?

http://www.dn.se/livsstil/reportage/bonder-i-storstadens-djungel
om stadsodlingar – artikel i DN mars 2012

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org