När ursprungsbefolkningen tvingas lämna de fria vidderna för att hitta arbete i storstaden, blir de ofta mycket deprimerade. Inte alltför sällan fastnar de i ett liv i misär. Utan pengar är de avskärmade från naturen och sitt naturliga leverne. Att avskärmas från naturen mår ingen människa bra av – det gäller stora som små av alla nationaliteter. Vi vet – vi har själv upplevt hur naturen skänker balsam för själen och får oss att känna fysisk styrka. Därför vill vi inom Växtkraft göra något positivt för oss själva, naturen och miljön – agera utifrån det naturnära perspektivet.
 
Växtkrafts filosofi
Växtkraft- är en ideell förening i hållbar utveckling, som är alkohol- och drogfri, religiöst och partipolitiskt obunden. Vi är en ideell förening och även ett ASF: arbetsintegrerande socialt företag. Vi är organiserade i Skoopi och medlemmar inom Förenings-service i Varberg. Det innebär att vi kan anställa personer som behöver en individanpassad anställning, inom våra yrkesområden. Föreningen erbjuder även meningsfull sysselsättning i grön miljö. 
 
   
 
Föreningens ändamål och syften:
 
– värnar om naturnära, miljövänlig kultur för människor i alla åldrar
– verkar för människans och medlemmarnas psykiska- och fysiska hälsa genom naturnära upplevelser,
närhet till djur, kulturaktiviteter och kunskapsutbyte.
– stödjer utveckling av medlemmarnas tankar och idéer kring tjänster och produkter som är miljövänliga, naturnära och
främjar hållbar livsstil, samt därmed förenlig verksamhet.
– har som ändamål att integrera människor i samhälle och arbetsliv.
–  återinvesterar sina vinster i föreningen
– Skapar delaktighet för medarbetarna och medlemmar
– är fristående för offentlig verksamhet
 
Föreningen är öppen för alla som delar vår målsättning och följer föreningens stadgar.
Medlemsavgiften är minst 40 kr/år. 100 kr/år för familj.
Vårt sociala företagande kan ses som en solros med kronblad.
Solrosen är föreningen och varje kronblad är en idé om grönt arbetsintegrerande socialt företagande.
 
Här skriver jag ner ord som kan sammankopplas med Växtkraft

klimatsmart
miljövänlig
kretslopp
komposteringering
grön omsorg

 

kulturarv
bondekultur
hantverk
naturnära
hållbar livsstil
hållbar utveckling
miljövänlig
recycling
upcycling
fårskötsel
ekologisk
närproduktion
landsbygdsutveckling
demokrati
egenmakt
örter
örtförädling
läkeväxter
odlingar
naturnära hästhållning
alternativa behandlingsmetoder
småskalighet
eko-jordbruk
ekomotor
brukshäst