Här är en film – som argumenterar för vår existens:)