Årsmötet i bygdegården var en trevlig tillställning. Iwona och Kristina m.fl. hade lagt upp en enkel och hälsorik kvällsbuffé till de 25 medlemmarna som kom. Ordförande för mötet var Lennart Svensson. Lena inledde med ett kulturarrangemnang med Studiefrämjandet; hon visade sina tavlor och pratade om skapandeprocessen. Jannica visade bilder från året som gått. Det framgick att året varit betydligt bördigare än 2018. Vi tackade Kristina för att hon varit ordförande föregående år. Medlemsavgiften blev densamma; 60 kr/enskild och 140 kr för familj. 

Till styrelsen valdes: 
Irene Gunnarsson, ordförande (andra från vä) 
Ledamöter:
Kristina Viberg (vice ordf)
Birgitta Clausson, sekreterare
Lotta Callander, kassör
Övriga ledamöter se under fliken OM

 Idag är vi riktigt glada då beskedet om upprustning av Hönshuset föll i god jord. Det är golvet i hönshuset som behöver planas och även så nedgången från loftet ska säkras. Sparbankstiftelsen Varberg, har vi att tacka för det !!! SPBst ville även stötta oss med vår exponering av gårdsbutikens hantverk. Hantverket har levt i en undanskymd värld på gårdstunet, men nu gör vi en fin torgvagn och skapar en MObil gårdsbutik!. Den sätter vi ut mot gården och parkeringen så folk som åker förbi kan SE våra fina hantverk och våra ekologiska grönsaker. Dessutom kan vi utöka med en hantverksbod på längre ner på tunet. Yes!!!

Välkommen till årsmötet torsdag  den 27 februari kl. 18.

Vi samlas UPPE I Bygdegården. Där bjuds ni på lättare kvällsmat och alkoholfri dricka. Samt ett fint bildspel från året som gått. 

DAGORDNING

1) Årsmötet öppnas

2) Fråga om mötets behöriga utlysande

3) Dagordningens fastställande

4) Val av mötesfunktionärer; Ordförande, sekreterare och 2 justerare/rösträknare

 Jannika visar bilder från året som gått.

5) Styrelsens verksamhetsberättelse           

6) Ekonomisk berättelse

7) Revisionsberättelse

8) Fastställande av resultat- och balansräkning

9) Fråga om ansvarsfrihet

10) Verksamhetsplan

11) Beslut om antal ledamöter, ersättare, mandattid Har varit 1 ordförande,6 ledamöter (2 år),

     2 ersättare (1 år)

12) Val av (Om § 11 beslutas som står)

     a) Ordförande för 1 år       Avgår: Kristina Viberg      

     b) 3 ledamöter för 2 år       Avgår: Lotta Callander, Birgitta Clausson, Nyval av en ledamot

  Kvar ett år: Jannika Aringskog, Ida Wiker, samt fyllnadsval av en   ledamot på ett år.

      c) 2 ersättare för 1 år        Nyval av ersättare

13) a) Revisor för 1 år            Tommy Karlsryd

      b) 1 ersättare för 1 år        Stig Callheim                                      

14) Val av valberedning jämte ersättare.             

15) Förenings teckningsrätt            

16) Medlemsavgift 2021                 Har varit 60 kr/pers och 140 kr /familj

17) Avtackning

18) Årsmötet avslutas

     

God Jul Önskar vi alla våra medlemmar och medarbetare.  Vi träffas under juletid som vanligt – onsdagar EM, fredagar FM och lördagar FM. Kom ihåg att stödja oss med att handla sådant som du behöver; julpresenter, Jule-tur på ponnies, presentkort på massaage, djurupplevelser och kanske en och annan gran… om du inte behöver handla så kanske det är lite Gemenskap på gårdstunet vi kan erbjuda:) och Utbyta. Välkommen i vinterljuset!!!


Nästa medlemsträff är Årsmötet den 27 februari. Vi hoppas att många sluter upp. Dagordningen visas här på hemsidan i januari. 

I år tackar vi särskilt Ronia och Ramona för deras insatser i föreningen. Lilla Ronia började det bra med, men hon har fått dras med borrelia en tid och är lite svårhanterlig då hon ska motioneras sparsamt. Ramona har verkligen varit en klippa för alla de som tyckt om att rida i lugn takt i skogen. Hon har också gått väldigt bra i vårt odlingsarbete – med plog och harv.   

Pga ned-dragningar inom Arbetsförmedlingen av vår fantastiskt bra arbetsträning – så tvingas vi dra ned på kostnader för stallpersonal. Därför flyttar dessa två hästar ifrån Växtkraft efter års-skiftet, till vintervila i lösdrift hos Lotta privat. Vi tackar dem av hela våra hjärtan för deras insatser.

 


Vill också visa årets fina Lucia som tog sig en jule-tur på ponnyn Igor, 17 år. Han och Levita kommer fortsätta som vanligt. Och de har numera sitt boende i lösdriften vid bygdegården. Föreningen kommer satsa på hälsa med ponnies nästa termin.   Alla medlemmar är välkomna att hänga med på studieresa till Halmstad stadsbondgård ( som numera har bytt namn pga att hästarna är borta). De har fokus på trädgård och andra barnaktiviteter samt smådjur. Vi samåker från parkeringen vid Träslövsgården. Bilarna går kl. 9. Vill du hänga med så anmäl dig till Lotta 0704349808. Då är det lättare att planera hur många vi blir. Beräknad hemkomst är kl. 13. 

Hej alla medlemmar! Nu är det snart dags att ses igen! 

Har du fått inbjudan till JULLUNCH den 4 december och ÅRSMÖTE i slutet av februari 2020??? Vi har skickat inbjudan till alla på medlemslistan som betalat medlemsavgiften för 2019. Men vi kan ju ha missat någon…. Det blir alltså EKO jullunch kl. 12 en onsdag den 4 dec i bygdegården; ekologiskt knytkalas med musik:). Anmälan görs till Växtkrafts mob 0705928878. Jullunchen ingår i medlemskapet och är gratis för att vi har Ekolgiskt knytkalas:)

Hur som helst behöver vi nu blir fler!!! Tillsammans är vi starka 🙂 Tipsa kamrater, vänner osv att bli medlem – aktiv eller stödmedlem – allt betyder något i vår förening. 
Vi har ju en väldigt billig medlemsavgift 60 kr för enskild och 140 kr för familj per år – och syftet är solklart; Psykisk och fysisk hälsa förbättras av närheten till djur och natur och kulturarv. I praktik och handling strävar vi efter att erbjuda varbergare och andra med alla dess funktionsvariationer just – Grön omsorg. Om du vill – kalla det motvikt till den traditionella vården, eller kalla det komplement. Vi gör så gott vi kan – men behöver bli fler!!!!

Medlemsavgift eller gåva betalas in på BG 558-0980. OBS skriv namn och telnr. så vi kan göra en rättvis registrering av alla medlemmar som kommunen kan godta. Väl mött!!! 

I förra veckan fick jag besked av en handläggare om att AF i första hand kommer att samverka med större upphandlade entreprenörer. På ett möte med anordnare bekräftade även AF-chefen detta. Det innebär att vi får färre från JOB samt att de arbetsprövningar vi haft tidigare kommer ej att betalas genom Arbetsförmedlingen längre. (Däremot kommer det att fortsätta med JOB-samverkan – där vi är en ”liten möjlig” anordnare). Vi behöver därför mobilisera och hitta ett diskussionsforum hur vi ska lösa framtiden för Växtkraft som en gång startade genom stöttning från Arbetsförmedlingen. Då var det EU som hade ett projekt med AF och projektet resulterade i fler Arbetsintegrerande sociala företag och ideella föreningar i Halland. ASF i sin speciella form, hindrar utslagning av människor som befinner sig långt utanför arbetsmarknaden. Där får olikheter plats. Det flesta hos oss har skapat jobb inom gröna sektorn genom just arbetsträning. Vi på Växtkraft har blivit stärkta av just jobb inom djur och natur. Vi känner oss väldigt mer tillfreds också pga att det är klimatsmarta jobb som vi har. Återbruk. Ekologiskt. Närproducerat. Djur som annars inte platsat på en ridskola kommer till sin rätt för odling gårdsarbete och människor med olikheter.   Nu är det ej intressant längre från AF så de drar in alla betalning gällande Arbetsträningar för oss. Vi måste hitta andra vägar för att rädda Växtkraft.  Vi behöver dock all stöttning som går just nu. Mejla mig idéer som du har på lotta@vaxtkraft.org eller facebook. Du som känner att du inte vet vad du kan göra –  Stöd oss gärna genom medlemskapet!!! Du får så mycket tillbaka i vår strävan att skapa en grön omsorg och fler klimatsmarta jobb!!! Det kostar 140 kr för familj och 60 kr för enskild. Vi har BG 558-0980. Väl mött! Återkommer!! 

Torsdagen den 21 november samlas vi kl. 9 och samåker till Halmstad fd. Stadsbondgård i Olofstorp, utanför Halmstad. Växtkraft bjuder på engagemanget och vi kommer att även bjuda med andra ASF från Skoopi Halland, som sponsrar vår färd genom Region Halland.  Nu är hästarna borta därifrån med de har lastdjur och smådjur, cafe och barnaktiviteter. Det kommer ge oss inspiration att samåka dit och fika och lära om lastdjur för allmänheten –  av dom. Vi är där kl. 10- 12 och hemma vid 13. Anmäl dig på sms: 0705928878.

 

Nu startar vi tömkörning ”för gårdsbehov” på torsdagar i samverkan med Studiefrämjandet. Första träffen blir på gårdstunet den 12 september kl. 17 – 19.15. Hästvana krävs. . Vi står för hästarna och ledaren. Fortsättning efter 4 ggr sker efter behov.

Här anmäler du dig:

http://www.studieframjandet.se/hallands-lan/gustavarrangemang/kurser/2019/september/tomkorning

 

 

Sista lördagen i september har vi skördefest mellan kl. 10 och 14. Vi träffas på Gårdstunet. Alla som vill hjälpa till anmäler sig till Lotta.

Det blir Häst och vagn mm. Studiefrämjandet finns med på ett hörn genom kultur-arrangemang om utmaningar med klimatsmart självhushållning och kanske  lite sång och musik med Ebba och Måns. 

Återkommer. Välkomna!!!

   

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org