Föreningen Växtkraft finns till för att du ska få komma nära djur – natur – och kultur. Vi är övertygade om att psykisk och fysisk hälsa förbättras när människan får uppleva samklang med naturen.

Naturnära Socialt företagande är vad vår allmännyttiga förening vill utveckla och stödja. Det gör vi genom att arbetsträna i föreningen. Det ger människor som har svårt att komma in på arbetsmarkanden – dels en hållbar livsstil och dels en möjlighet att på sikt, att bli naturnära sociala företagare, eller skapa en anställning till sig själva i Växtkraft. Föreningen har också medlemmar som endast tar del av vårt fritidsutbud.
Klcka på filmen om socialt företagande
Avstressande liande Det sociala företaget kommer ofta till för att förändra något i samhället.Vad vi i Växtkraft vill förändra är avståndet mellan människa, djur och natur. Ett avstånd som  skadar och blir allt större i takt med att stressen i samhället tilltar.Vi menar att vår verksamhet= hållbar utveckling – för vi är övertygade om att kropp och själ läker och får energi i närhet till djur, natur, och kultur.All vår verksamhet har en relation till detta – även om vi så städar för en kulturförening.

Karina W har skapat med vax.
Vi menar att integrering är värdefull.I vår förening finns medlemmar som är fullt upptagna på dagarna och bara engageradei föreningslivet på sin fritid. De är intresserade av att delta i hästverksamhet,gå kulturpromenaderna, hantverka , skapa och eller vara med då vi samlas för attlära om trädgårdsodling eller natur. Dessa medlemmar kan vara allt mellan 1 år och 100 år.De kan vara företagare, förvärvsarbeta eller vara arbetslösa och funktionshindrade. .Det spelar oss ingen roll.Vi bygger nätverk och sprider budskap genom medlemmarna. Alla är värdefulla oavsett status, nationalitet, ålder eller hälsotillstånd.

Lotta med Fjodor.
Ett flertal av våra medlemmar har hamnat utanför arbetsmarknaden av olika anledningar.Många drömmer om en funktion i samhället. Mobbing, sjukdom, funktionshinder eller svårasociala förhållanden kan vara anledningar till utanförskapet. Föreningen är ett forum förstöd och hjälp från medmänniskor. Den ger också möjligheten att få hjälpa andra.När det gäller företagande så kan två svaga komplettera varandra och  hjälpas åt när detkrävs krafttag. Förhoppningen för många av oss är att skapa ett naturnära arbete inom Växtkraft.Vi önskar att det sociala företaget växer fram i en så pass lugn takt, så att var och en klarar avförändringen, hittar sina kompanjoner och kontakter i – och utanför föreningen samt får enstadig kundkrets om ger egenförsörjning. Denna utveckling kan Växtkraft hjälpa till med isamarbete med arbetsförmedling, kommun eller vården
hobargning Idag håller de naturnära sociala företagen på att växa fram genom engagemanget inom Växtkraft. Medlemmar vill starta upp verksamhet inom Gröna Uppdrag, Bygdeservice, odling, trädgård, häst. Caféaktiviteterna är påbörjade i mycket liten skala, genom vårt medlemsfikapå tisdagar och mediabiten  likaså, bl.a. genom denna blogg. Men vi söker allt stöd vi kan få,både från myndigheter, organisationer och privatpersoner, för att kunna driva en stadsbondgård,genom socialt företagande. Vi tar ett steg i taget.Vill du bli medlem, så är dörrarna öppna för alla.Vill du stödja det naturnära sociala företagandet så är bästa sättet attSÅ ETT FRÖ och Ge oss ett uppdrag!

 

 
 

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org