Vi kallar det grön omsorg – det vi gör – har omsorg om djur och människor i det gröna. Det kan göras på många olika sätt. Socialförvaltningens socialpsykiatri och vuxenenheten kan bevilja dig som har ett beslut – sysselsättning hos oss – med grön omsorg under en längre period. Även arbetsförmedlingen- ibland  i samverkan med Försäkringskassan  kan bevilja arbetsrehabilitering eller arbetsträning i det gröna – hos oss. Är du sjukskriven så kan läkaren på vårdcentralen kan tipsa till oss – som friskvård på recept. 
Begreppet Grön Omsorg började inom jordbrukssektorn och innebär att människor med fysiska eller psykisk funktionsnedsättningar eller sociala begränsningar får aktiviteter inom den gröna näringen – 
Se filmen om Grön Omsorg…

Växtkraft har påbörjat  liknande verksamhet, men föreningen äger inte någon egen gård än. Vi hyr in oss i bygdegården och i ett  stall i närheten.  Vi har ansökt om att få arrendera en större bondgård där vi kan ha flera djurarter. Vi vill ha politikers stöd för att skapa det här.

Vår verksamhet skiljer sig från reguljär Grön Omsorg på bondgård –  för att den är medlemsstyrd (verksamheten är inte privat utan ideell förening).

Vår målgrupp är alla – både unga och gamla. Vi har aktiviteter som riktar sig till blandade åldersgrupper – t.ex föräldrar och barn.

Vi tar emot människor som av olika anledningar har hamnat utanför arbetsmarknaden. Med hälsan i fokus erbjuder vi arbets- och samhällsintegrering till den offentliga sektorn såsom socialförvaltning, försäkringskassa och arbetsförmedling. Syftet för oss är att bli fler och skapa arbetstillfällen genom  naturnära socialt företagande.

De människor som kommer till oss blir efter en tid erbjudna medlemskap. Vi kommer att specialisera oss på individuell utveckling och kunna stödja de idéer som medlemmarna har.

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org

Bildspel