Är ett begrepp inom jordbrukssektorn som innebär att människor med funktionshinder och psykiska eller sociala begränsningar får aktiviteter på lantbruk, med stöd från personlig assistent – och/eller lantbrukaren själv.
Se filmen om Grön Omsorg…

Växtkraft har påbörjat  liknande verksamhet, men föreningen äger inte någon egen gård än. Vi hyr in oss i bygdegården och i ett  stall i närheten.  Vi har ansökt om att få arrendera en större bondgård där vi kan ha flera djurarter. Vi vill ha politikers stöd för att skapa det här.

Vår verksamhet skiljer sig från reguljär Grön Omsorg på bondgård –  för att den är medlemsstyrd (verksamheten är inte privat utan ideell förening).

Vår målgrupp är alla – både unga och gamla. Vi har aktiviteter som riktar sig till blandade åldersgrupper – t.ex föräldrar och barn.

Vi tar emot människor som av olika anledningar har hamnat utanför arbetsmarknaden. Med hälsan i fokus erbjuder vi arbets- och samhällsintegrering till den offentliga sektorn såsom socialförvaltning, försäkringskassa och arbetsförmedling. Syftet för oss är att bli fler och skapa arbetstillfällen genom  naturnära socialt företagande.

De människor som kommer till oss blir efter en tid erbjudna medlemskap. Vi kommer att specialisera oss på individuell utveckling och kunna stödja de idéer som medlemmarna har.

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org

Bildspel