Vid Årsmötet den 20 februari 2019 valdes nedanstående styrelse:

 

 

 

 

Ordförande: Kristina Viberg

          Sekreterare: Birgitta Clausson

 

 

 

 

Kassör: Lotta Callander 

Ledamöter:  Ida Christensen,  Bodil Wittbom,  (vice ordf), Jannica Aringskog

Suppleanter: Hanna Ludvigsson

Kontaktpersoner på arbetsplatsen:

 

Jannica Aringskog 0705-928878

för bokning av ponnypromenad Samt visning av gården. 

 

 

För Kund-kontakter (AF, Sysselsättning mm) och Ledningsfrågor:

kontakta: Verksamhetsledare Lotta Callander

lotta@vaxtkraft.org  tel: 0704-349808

   

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org