Vid Årsmötet den 15 februari 2018 valdes nedanstående styrelse:

Ordförande: Irene Gunnarsson
Sekreterare: Birgitta Clausson
Kassör: Lotta Callander,
mobil: 0704-349808 (Arbetsledare och kontaktperson)

Ledamöter: Lennart Andersson, Bodil Wittbom,  Kristina Viberg, Jannica Aringskog

Suppleanter: Hanna Ludvigsson, Ida Wiker, Anastasious Fotopolous

SANYO DIGITAL CAMERA
Arbetsledare, kontaktperson: Lotta Callander, lotta@vaxtkraft.org  tel: 0704-349808

   

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org

Bildspel