I förra veckan fick jag besked av en handläggare om att AF i första hand kommer att samverka med större upphandlade entreprenörer. På ett möte med anordnare bekräftade även AF-chefen detta. Det innebär att vi får färre från JOB samt att de arbetsprövningar vi haft tidigare kommer ej att betalas genom Arbetsförmedlingen längre. (Däremot kommer det att fortsätta med JOB-samverkan – där vi är en ”liten möjlig” anordnare). Vi behöver därför mobilisera och hitta ett diskussionsforum hur vi ska lösa framtiden för Växtkraft som en gång startade genom stöttning från Arbetsförmedlingen. Då var det EU som hade ett projekt med AF och projektet resulterade i fler Arbetsintegrerande sociala företag och ideella föreningar i Halland. ASF i sin speciella form, hindrar utslagning av människor som befinner sig långt utanför arbetsmarknaden. Där får olikheter plats. Det flesta hos oss har skapat jobb inom gröna sektorn genom just arbetsträning. Vi på Växtkraft har blivit stärkta av just jobb inom djur och natur. Vi känner oss väldigt mer tillfreds också pga att det är klimatsmarta jobb som vi har. Återbruk. Ekologiskt. Närproducerat. Djur som annars inte platsat på en ridskola kommer till sin rätt för odling gårdsarbete och människor med olikheter.   Nu är det ej intressant längre från AF så de drar in alla betalning gällande Arbetsträningar för oss. Vi måste hitta andra vägar för att rädda Växtkraft.  Vi behöver dock all stöttning som går just nu. Mejla mig idéer som du har på lotta@vaxtkraft.org eller facebook. Du som känner att du inte vet vad du kan göra –  Stöd oss gärna genom medlemskapet!!! Du får så mycket tillbaka i vår strävan att skapa en grön omsorg och fler klimatsmarta jobb!!! Det kostar 140 kr för familj och 60 kr för enskild. Vi har BG 558-0980. Väl mött! Återkommer!! 

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org