Här ser ni shettisen Levita 25 år. Lika mycket som ”kuskan” älskar hon snösporter. Den som vill få röda rosor på kinderna får gärna känna på att åka pulka i snöyran. Vi kör enligt överenskommelse.  Kontakta Lotta: 0704-349808

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org