Vid Årsmötet den 23 februari 2017 valdes nedanstående styrelse:

Ordförande: Birgitta Clausson, tel: 0702589792
Sekreterare: Steven Anding
Kassör: Lotta Callander, mobil: 0704-349808 (Arbetsledare och kontaktperson)

Ledamöter: Lennart Andersson, Bodil Wittbom, Linda Svensson, Kristina Viberg

Suppleanter: Siv Svärdman och Hanna Ludvigsson

birgitta
Ordförande och personalansvarig:Birgitta Claussonbirgitta.clausson@telia.com

Årsmötesprotokoll mm samt mötesprotokoll kan medlemmar – som ej varit på möten läsa i lokalen. 

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org

Bildspel