birgitta Nu hälsar vi vår nya styrelseordförande Birgitta Clausson hjärtligt välkommen.
Vi hoppas att integreringen för de svaga i samhället ska stärkas genom henne. Birgitta har haft styrelseuppdrag inom den ideella sektorn i nära på hela sitt liv. Framförallt har hon hjälpt barn och ungdomar att hitta alkohol- och drogfria aktiviteter inom Ungdomens Nykterhetsförbund. Vi hälsar också Ida Wiker som ledamot, liksom suppleanterna Elsie Antonsson och Åsa Gustafsson. 
Vi tackar avgående ledamöter Kristina Gustavsson och Lena Lindh för deras insatser för föreningen.Vi tackar även valberedningen och  Lennart Svensson för ordförandeskapet på årsmötet och alla de medlemmar som kom för att rösta. 

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org