Växtkraft

 

Vi är glada att genomlysningen är skedd. Tack vare ett gott och enträget samarbete så  är vi  nu ett av flera godkända ASF i Sverige . Certifieringen visar att vi jobbar enligt Svensk standard för vad ett Arbetsintegreande socialt företag är.

Läs gärna nedanstående pdf som jag skickar till pressen.  

Det får vi fira :)))   1Lokalt ASF pressmeddelande

Continue reading


Jonny- ekobonden, Lennart och grannen har på Växtkrafts bevåg tagit sig ut på promenad för att få veta mer om vad vi tänkt oss med en kulturstig.  Vi hoppas Nu på att RAA kommer att förstå hur värdefullt det är att lyfta fram bondens kulturarv. Håll nu tummarna för att processen med kulturstigen kan börja….
Politikerna passade på att ha ett guidat utomhusmöte i vår fina natur. Vi hoppas att alla som har foton och historier att berätta om Nedregården kan höra av sig till oss. 

 

På förmiddagen kl. 9-12, torsdagen den 2 juli kommer Kajsa Vik till oss i lokalen. Kajsa har hjälpt många i Halland att starta kooperativ med arbetsintegrering som inriktning. Hon hjälper oss att reda ut varför och hur man kan få en anställning i ett ASF – såsom ideella föreningen Växtkraft. Alla medlemmar välkomnas. Föranmälan sker till Lotta på sms: 0704349808. 

 

 
Stress kan vara negativ och positiv, men för många av oss är den svår att hantera. Tänk om vi kunde hantera den bättre och även lära andra om de verktyg som klargör detta mysterium som styr mångas liv. Vi gör ett försök att lära mer på Växtkraft. Tio onsdagar under våren, kl. 11-12  – både inomhus och utomhus lär vi oss verktygen för att hantera stress. Ledare: Ulrika Sandström, med stöd från Samordningsförbundet och Skoopi Halland. 
Endast för medlemmar. Föranmälan krävs. 

Årsmötet i bygdegården var en trevlig tillställning. Iwona och Kristina m.fl. hade lagt upp en enkel och hälsorik kvällsbuffé till de 25 medlemmarna som kom. Ordförande för mötet var Lennart Svensson. Lena inledde med ett kulturarrangemnang med Studiefrämjandet; hon visade sina tavlor och pratade om skapandeprocessen. Jannica visade bilder från året som gått. Det framgick att året varit betydligt bördigare än 2018. Vi tackade Kristina för att hon varit ordförande föregående år. Medlemsavgiften blev densamma; 60 kr/enskild och 140 kr för familj. 

Till styrelsen valdes: 
Irene Gunnarsson, ordförande (andra från vä) 
Ledamöter:
Kristina Viberg (vice ordf)
Birgitta Clausson, sekreterare
Lotta Callander, kassör
Övriga ledamöter se under fliken OM

 Idag är vi riktigt glada då beskedet om upprustning av Hönshuset föll i god jord. Det är golvet i hönshuset som behöver planas och även så nedgången från loftet ska säkras. Sparbankstiftelsen Varberg, har vi att tacka för det !!! SPBst ville även stötta oss med vår exponering av gårdsbutikens hantverk. Hantverket har levt i en undanskymd värld på gårdstunet, men nu gör vi en fin torgvagn och skapar en MObil gårdsbutik!. Den sätter vi ut mot gården och parkeringen så folk som åker förbi kan SE våra fina hantverk och våra ekologiska grönsaker. Dessutom kan vi utöka med en hantverksbod på längre ner på tunet. Yes!!!

Välkommen till årsmötet torsdag  den 27 februari kl. 18.

Vi samlas UPPE I Bygdegården. Där bjuds ni på lättare kvällsmat och alkoholfri dricka. Samt ett fint bildspel från året som gått. 

DAGORDNING

1) Årsmötet öppnas

2) Fråga om mötets behöriga utlysande

3) Dagordningens fastställande

4) Val av mötesfunktionärer; Ordförande, sekreterare och 2 justerare/rösträknare

 Jannika visar bilder från året som gått.

5) Styrelsens verksamhetsberättelse           

6) Ekonomisk berättelse

7) Revisionsberättelse

8) Fastställande av resultat- och balansräkning

9) Fråga om ansvarsfrihet

10) Verksamhetsplan

11) Beslut om antal ledamöter, ersättare, mandattid Har varit 1 ordförande,6 ledamöter (2 år),

     2 ersättare (1 år)

12) Val av (Om § 11 beslutas som står)

     a) Ordförande för 1 år       Avgår: Kristina Viberg      

     b) 3 ledamöter för 2 år       Avgår: Lotta Callander, Birgitta Clausson, Nyval av en ledamot

  Kvar ett år: Jannika Aringskog, Ida Wiker, samt fyllnadsval av en   ledamot på ett år.

      c) 2 ersättare för 1 år        Nyval av ersättare

13) a) Revisor för 1 år            Tommy Karlsryd

      b) 1 ersättare för 1 år        Stig Callheim                                      

14) Val av valberedning jämte ersättare.             

15) Förenings teckningsrätt            

16) Medlemsavgift 2021                 Har varit 60 kr/pers och 140 kr /familj

17) Avtackning

18) Årsmötet avslutas

     

God Jul Önskar vi alla våra medlemmar och medarbetare.  Vi träffas under juletid som vanligt – onsdagar EM, fredagar FM och lördagar FM. Kom ihåg att stödja oss med att handla sådant som du behöver; julpresenter, Jule-tur på ponnies, presentkort på massaage, djurupplevelser och kanske en och annan gran… om du inte behöver handla så kanske det är lite Gemenskap på gårdstunet vi kan erbjuda:) och Utbyta. Välkommen i vinterljuset!!!


Nästa medlemsträff är Årsmötet den 27 februari. Vi hoppas att många sluter upp. Dagordningen visas här på hemsidan i januari. 

I år tackar vi särskilt Ronia och Ramona för deras insatser i föreningen. Lilla Ronia började det bra med, men hon har fått dras med borrelia en tid och är lite svårhanterlig då hon ska motioneras sparsamt. Ramona har verkligen varit en klippa för alla de som tyckt om att rida i lugn takt i skogen. Hon har också gått väldigt bra i vårt odlingsarbete – med plog och harv.   

Pga ned-dragningar inom Arbetsförmedlingen av vår fantastiskt bra arbetsträning – så tvingas vi dra ned på kostnader för stallpersonal. Därför flyttar dessa två hästar ifrån Växtkraft efter års-skiftet, till vintervila i lösdrift hos Lotta privat. Vi tackar dem av hela våra hjärtan för deras insatser.

 


Vill också visa årets fina Lucia som tog sig en jule-tur på ponnyn Igor, 17 år. Han och Levita kommer fortsätta som vanligt. Och de har numera sitt boende i lösdriften vid bygdegården. Föreningen kommer satsa på hälsa med ponnies nästa termin.   Alla medlemmar är välkomna att hänga med på studieresa till Halmstad stadsbondgård ( som numera har bytt namn pga att hästarna är borta). De har fokus på trädgård och andra barnaktiviteter samt smådjur. Vi samåker från parkeringen vid Träslövsgården. Bilarna går kl. 9. Vill du hänga med så anmäl dig till Lotta 0704349808. Då är det lättare att planera hur många vi blir. Beräknad hemkomst är kl. 13. 

Hej alla medlemmar! Nu är det snart dags att ses igen! 

Har du fått inbjudan till JULLUNCH den 4 december och ÅRSMÖTE i slutet av februari 2020??? Vi har skickat inbjudan till alla på medlemslistan som betalat medlemsavgiften för 2019. Men vi kan ju ha missat någon…. Det blir alltså EKO jullunch kl. 12 en onsdag den 4 dec i bygdegården; ekologiskt knytkalas med musik:). Anmälan görs till Växtkrafts mob 0705928878. Jullunchen ingår i medlemskapet och är gratis för att vi har Ekolgiskt knytkalas:)

Hur som helst behöver vi nu blir fler!!! Tillsammans är vi starka 🙂 Tipsa kamrater, vänner osv att bli medlem – aktiv eller stödmedlem – allt betyder något i vår förening. 
Vi har ju en väldigt billig medlemsavgift 60 kr för enskild och 140 kr för familj per år – och syftet är solklart; Psykisk och fysisk hälsa förbättras av närheten till djur och natur och kulturarv. I praktik och handling strävar vi efter att erbjuda varbergare och andra med alla dess funktionsvariationer just – Grön omsorg. Om du vill – kalla det motvikt till den traditionella vården, eller kalla det komplement. Vi gör så gott vi kan – men behöver bli fler!!!!

Medlemsavgift eller gåva betalas in på BG 558-0980. OBS skriv namn och telnr. så vi kan göra en rättvis registrering av alla medlemmar som kommunen kan godta. Väl mött!!! 

På Naturligt Vis

Kontakt

Information:
0704-349808 (Lotta)
lotta@vaxtkraft.org